۱۴۰۲ دوشنبه ۱۰ مهر

فناوری نوین

برگزاری رویداد آینه هوشمند تعاملی توسط همراه اول

ICTPRESS - مرکز تحقیق‌ و توسعه همراه اول به منظور ايده‌پردازی و پیاده‌سازی سرویس‌های جدید، رویداد آینه هوشمند تعاملی را برگزار کرد.

برخط جهان فناوری ۳۰ جولای را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری‌های نوین در ایران و جهان (۳۰ جولای) را در ادامه می‌خوانید.

برخط جهان فناوری ۲۹ جولای را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری‌های نوین در ایران و جهان (۲۹ جولای) را در ادامه می‌خوانید.

برخط جهان فناوری ۲۵ جولای را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری‌های نوین در ایران و جهان (۲۵ جولای) را در ادامه می‌خوانید.

برخط جهان فناوری ۲۳ جولای را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری‌های نوین در ایران و جهان (۲۳ جولای) را در ادامه می‌خوانید.

برخط جهان فناوری ۱۹ جولای را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری‌های نوین در ایران و جهان (۱۹ جولای) را در ادامه می‌خوانید.

برخط جهان فناوری ۱۸ جولای را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری‌های نوین در ایران و جهان (۱۸ جولای) را در ادامه می‌خوانید.

برخط جهان فناوری ۱۷ جولای را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری‌های نوین در ایران و جهان (۱۷ جولای) را در ادامه می‌خوانید.

برخط جهان فناوری ۱۶ جولای را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری‌های نوین در ایران و جهان (۱۶ جولای) را در ادامه می‌خوانید.

برخط جهان فناوری ۱۱ جولای را دنبال کنید

ICTPRESS - عناوین برگزیده اخبار فناوری‌های نوین در ایران و جهان (۱۱ جولای) را در ادامه می‌خوانید.