۱۴۰۳ سه شنبه ۲۶ تیر

روز خبرنگار مبارک

«یاد و خاطره همیشه استاد زنده یاد "پروفسور کاظم معتمد نژاد" پدر علوم ارتباطات و روزنامه نگاری ایران جاودان باد که در گفت و گویی دوستانه در محضر ایشان نقش رسانه ها را در جامعه اطلاعاتی منطبق با نقش موثر خبرنگاران دانستند و بیان داشتند که این خبرنگاران و روزنامه نگاران هستند که رسانه ها را اداره می کنند؛ آنها محققانی هستند که در رسانه ها فعالیت می کنند. 

وی در ادامه نیز با مهم دانستن حضور پررنگ و مناسب رسانه ها با وجود مشکلاتی که در مسیر توسعه دارند اما توجه به دانش و فراگیری بیشتر علوم روز و مرتبط را از جمله مهم ترین کارها از سوی رسانه ها و علی الخصوص خبرنگاران معرفی و به آن تاکید داشتند.»

 

 

خبرنگاري، فراتر از یک شغل، يك شوق دروني و ذاتي است و جز اين هم انتظاري نمي رود. 
يك خبرنگار با تكيه بر علاقه شخصي مي تواند انگيزه ادامه اين راه پر خطر و مملو از مشکلات را در خود تقویت کند.
امروز عرصه روزنامه نگاري و خبرنگاري همراستا با توسعه علمي و عینی جامعه اطلاعاتي جهانی، جلوه هاي جديدی یافته است.
بنابراین با پيدايش و توسعه مباني جامعه اطلاعاتي در جهان امروز و گسترش فضاي مجازي، رسانه های نوین به اطلاع رساني و چرخش گسترده و مداوم اطلاعات و اخبار مشغولند. شبکه های اجتماعی و زیرساخت های ارتباطی جایگاه خاصی را در این عرصه به خود اختصاص داده اند که سهولت ارتباط و انتقال اخبار و اطلاعات و آزادی عملکرد را مورد اشاره قرار داده است.
اين رسانه ها با فضاي مناسبي كه در اختیار دارند و ايجاد مي كنند بخوبي ضمن مخاطب محوري در عملكرد و ايجاد فضاي نقد در هر لحظه براي مخاطب، به اطلاع رساني مي پردازند و نگرشي فراگير بر اين امر دارند.
شايد رسانه هاي نوین، كار را براي اطلاع رساني بموقع و فراگير آسان تر كرده باشند اما از ياد نبريم كه همانا خبرنگاران هستند كه حق مطالب را بدرستي ادا مي كنند.
رسانه از هر مدل و ماهيتي كه باشد ضمن آنكه تحت مديريت مدبرانه ای به فعاليت صحیح مي پردازد، با تلاش دلسوزانه و مستمر خبرنگارانش به مقصود مي رسد.
در جهان امروز، خبرنگاران رسانه، بايد با ابزار فناوري آشنا باشند تا با استفاده صحيح از آن ضمن فعاليت راحت تر و توسعه يافته تر، اطلاعات علمی خود را روزآمد كرده و از جامعه جلوتر باشند.
به همه تلاشگران و فعالان عرصه خبر و رسانه، خصوصا خبرنگاران جامعه اطلاعاتي و ICT، روز خبرنگار را تبريك گفته و زحماتشان را قدردان هستیم.

نظرات : 0

ثبت نظر

80020