۱۴۰۲ پنجشنبه ۱۰ اسفند

اخبار طلایی

GOLDEN NEWS / خبرهای طلایی شنبه ۹ دی

ICTPRESS - خبرهای طلایی روز شنبه ۹ دی ۱۴۰۲ به اطلاع شما مخاطبان عزیز میرسد.

GOLDEN NEWS/ خبرهای طلایی چهارشنبه ۲۹ آذر

ICTPRESS - خبرهای طلایی روز چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲ به اطلاع شما مخاطبان عزیز میرسد.

GOLDEN NEWS / خبرهای طلایی شنبه ۲۵ آذر

ICTPRESS - خبرهای طلایی روز شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲ به اطلاع شما مخاطبان عزیز میرسد.

GOLDEN NEWS/ خبرهای طلایی چهارشنبه ۲۲ آذر

ICTPRESS - خبرهای طلایی امروز چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۲ به اطلاع شما مخاطبان عزیز میرسد.

GOLDEN NEWS / خبرهای طلایی دوشنبه ۲۰ آذر

ICTPRESS - خبرهای طلایی امروز دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ به اطلاع شما مخاطبان عزیز میرسد.

GOLDEN NEWS / خبرهای طلایی شنبه ۱۸ شهریور

ICTPRESS - خبرهای طلایی روز شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ به اطلاع شما مخاطبان عزیز میرسد.

GOLDEN NEWS / خبرهای طلایی یکشنبه ۲۲ مرداد

ICTPRESS - خبرهای طلایی روز یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ به اطلاع شما مخاطبان عزیز میرسد.

GOLDEN NEWS / خبرهای طلایی شنبه ۷ مرداد

ICTPRESS - خبرهای طلایی امروز شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۲ به اطلاع شما مخاطبان عزیز میرسد.

GOLDEN NEWS/ خبرهای طلایی ‌چهارشنبه ۲۸ تیر

ICTPRESS - خبرهای طلایی امروز چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۲ به اطلاع شما مخاطبان عزیز میرسد.